FIND ARTICLE

Volume: 27
Issue:
Supplement: 15

Date of issue: 2000

- 144 pages: 133

During the preimplantation period of mammalian development two morphogenetic events take place:...

- 149 pages: 145

A wide variety of techniques are used to deliver macromolecules (DNA, RNA, proteins) into eukaryotic...

- 170 pages: 151

Thymic epithelial cells constitute the major component of the thymus microenvironment responsible for...

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki