FIND ARTICLE

THE ROLE OF BACTERIAL LIPOPOLYSACCHARIDE IN PROCESS OF PLATELET ACTIVATION

Endotoxin (lipopolysaccharide, LPS) of Gram-negative bacteria is the important initiating agent of inflammation. LPS stimulates inflammatory cells, including blood platelets, to production of secondary mediators of inflammation. The uncontrolled development of inflammation is responsible for pathophysiological reactions; leads to sepsis and septic shock and even to death. Blood platelets play an important role not only in haemostasis but also in inflammation and in pathogenesis of septic shock.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki