FIND ARTICLE

TYRPHOSTINS SMALL-MOLECULAR INHIBITORS OF TYROSINE KINASES

Receptor (RTK) and nonreceptor (NTK) protein tyrosine kinases play a central role in trans- duction of extracellular signals, both in normal and neoplastic cells. Therefore, several approaches to inhibit PTKs have been developed. According to the structure of natural protein kinase inhibitors (quer- cetin, erbstatin ) Levitzki and coworkers prepared first synthetic tyrosine kinase inhibitors and coined the term „tyrphostins” (tyrosine phosphorylation inhibitors). Over 30 tyrphostins are now in various stages of clinical development.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki