FIND ARTICLE

CD34 antigen and CD34-positive cells

KHematopoetyczna stem cell gives rise to many types of blood cells and is one of the better -characterized stem cells in the human body. It is suggested that stem cells derived from bone marrow are capable of giving rise to multiple cell types , including neural cells , skeletal muscle , cardiac muscle , liver cells , intestinal epithelial , skin, lung and kidney . Most positive marker for human hematopoietic stem and progenitor cells is the CD34 antigen . Chemically, it is a sialomucin CD34 ? transmembrane glycoprotein.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki