FIND ARTICLE

Synthesis and hydrolysis of conjugates of plant hormones in regulating the level of active hormones

Plant hormones are important in all aspects of plant growth and development , but the phenomenon of hormonal homeostasis is not fully understood. Conjugation of phytohormones is considered an important element of the mechanism responsible for the levels of these compounds in the cell. It is a process that occurs in all tested plants in response to environmental and physiological factors .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki