FIND ARTICLE

ABC OF FLOWER ARCHITECTURE

In recent years, the mechanisms of the origin and development of a flower, which is a characteristic structure of angiosperms, became one of the most intensively studied problems in modern evolutionary studies. Two decades ago, the research of two independent scientific groups, led by E. Coen and E. Meyerowitz on Anthirrhinum majus and Arabidopsis thaliana flowers respectively, resulted in a model of the genetic regulation of the successive whorls (sepals, petals, stamens and carpels) development within the flower, called ABC model.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki