FIND ARTICLE

Autophagy the tool of cancer cell survival or death?

In the last decade a progress has been achieved in understanding the mechanisms which control the cell death. Accumulating evidence suggest that apoptosis is not the only one type of pro- grammed cell death (PCD). Cells use different pathways to active self-destruction process. There are three types of programmed cell death (PCD): condensation prominent, type I or apoptosis, dependent on the activity of caspases, type II – autophagy prominent and type III occurring through disintegration of cells into fragments without condensation and involvement of lysosomal system.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki