FIND ARTICLE

Cytokinins, their biochemical activity in the processes of division, aging and apoptosis of human and animal cells

Cytokinins are one of the major groups of plant hormones . They stimulate anabolic processes , growth and cell division . The first was discovered cytokinin kinetin , or N-6 furfuryloadenina . Kinetin is an important component of the metabolic pathway that allows the cell to get rid of excess free radicals. This is in response to oxidative stress . The plant cells in the cytosolic fraction , and microsomal membranes are thylakoid cytokinin binding proteins - CBP ( Cytokinin called Binding Protein ) . Binding of them referred to cytokinin induces a physiological response .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki