FIND ARTICLE

Leukemic cell resistance mechanisms involving oncogenic tyrosine kinases

Philadelphia chromosome (Ph) is the result of a chromosomal translocation leads to malignant transformation of hematopoietic cells . The reason is oncogenic tyrosine kinase activity of the BCR / ABL fusion gene resulting from following the transfer of a fragment of chromosome 9 to chromosome 22 [ t ( 9 , 22 )] . There is a whole family of tyrosine kinases fusion ( FTKs ) related to BCR / ABL , such as the TEL / ABL , TEL/JAK2 , TEL / TRKC (L) , TEL / PDGFâR and NPM / ALK , which induce both acute and chronic myelogenous leukemias and lymphomas.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki