FIND ARTICLE

Heat shock proteins - molecular perpetual motion

Heat shock proteins [ called Heat shock proteins , HSP ] are proteins having the amino acid sequence of the most conservative in the biosphere . Play an important role in all prokaryotic and eukaryotic cells , protecting them from the harmful consequences of metabolic and environmental factors. Act as agents for the care of other proteins involved in folding of the polypeptide chains and de-interleaving , oligomerisation , translocation and degradation .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki