FIND ARTICLE

NEUROPEPTIDE B (NPB) AND NEUROPEPTIDE W (NPW) AND THEIR RECEPTORS – THEIR DISTRIBUTION AND ROLE

GPR7 and GPR8 (G-protein-coupled Receptors) are two recently discovered and structural- ly related orphan receptors linked to protein G. They are present both in central nervous system and in peripheral organs. Recently, endogenous ligands of these receptors have been identified. One of them is a 29 amino acid residues long, uniquely modified with bromine and, thus, termed the neuropeptide B (NPB). The other, neuropeptide W (NPW), has been identified in two molecular forms of, respectively, 23 and 30 amino acids (NPW23 and NPW30).

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki