FIND ARTICLE

Evaluation of the quality of human embryos in the treatment of infertility by extracorporeal fertilization

The results of infertility treatment by extracorporeal fertilization remain constantly low. Most resorts IVF -ET carries two ? three selected embryos in the second day of culture at the stage of four blastomeres . Evaluation of the quality of such embryos is made on the basis of morphological characteristics and the rate of cell division . However, embryos with normal appearance of morphological and divisions , selected according to these criteria may be incorrect cytogenetically and will not be implantowały in the uterine cavity .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki