FIND ARTICLE

IN VITRO STUDIES ON PROSTATE CANCER: CHARACTERISTICS OF PC3, DU145 AND LNCaP CELL LINES

Prostate cancer is the second most common malignancy in men worldwide. Early diagnosis of the disease makes the therapy possible however patients with metastasis have a much lower recovery chance. In vitro studies carried out worldwide in the last decade, have raised hopes of solving the problem of the molecular mechanism of metastases, but despite many experiments some aspects of the metastasis process still remain unclear. In this review we present recent information on the prostate cancer cell lines PC3, DU145 and LNCaP, derived from bone, brain, and lymph node metastases, respectively.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki