FIND ARTICLE

Centromeric DNA and protein

A common feature of centromeric DNA studied so far is the presence of tandem arrays , with their constituent monomers in different chromosomes of the same species may differ in the structure of I -row . Some general centromeric DNA sequence similarity found among primates , as well as in related species of higher plants . In grasses main component of the centromeric DNA of retroelements and copia gypsy family which tend to be dicotyledonous species are present in minor amounts.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki