FIND ARTICLE

Suppression of apoptosis in virus infections chordopoks

Viruses , including poxvirus , are known to possess efficient mechanisms allowing them to escape from the immune system of the infected host. One such mechanism is the possibility of inducing or suppressive effects of viruses on programmed cell death ( apoptosis ) . In this paper, the characteristics of the different ways of suppression of apoptosis by gene products of some chordopokswirusów ( orthopoxvirus , Leporipoxvirus and molluscipokswirusów ) . For proteins that are involved in the suppression of apoptosis by caspase inhibitors include poxvirus ?

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki