FIND ARTICLE

AVIAN ANTIBODIES IgY – ADVANTAGES AND APPLICATIONS

Chicken egg-yolk antibodies are great, alternative to mammalian IgG, tool in research, diagnostics and therapy. Several advantages of IgY over conventional IgG are due to distinct structural and phylogenetic difference. They are successfully used in immunoassays such as Western Blotting, ELISA, immunoprecipi- tation, immunohistochemistry and others. Advanced IgY technology enables to treat some bacterial and viral diseases where conventional therapy fails. Production of egg-yolk antibodies, as a minimally invasive method, brings great benefit concerning animal welfare.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki