FIND ARTICLE

Regulation of expression of nuclear genes for plastid signals

In recent years there has been extensive experimental evidence indicating that the nuclear expression of certain genes , in particular those that encode chloroplast proteins is subject to regulation by signals of retrograde plastid origin . This can be done both at the level of transcription and translation of mRNA . Certain plastid origin signals could be identified - these include metabolic precursor of chlorophyll plastochinonu redox state , thioredoxin and glutathione and phosphoenolpyruvate translocator located in the chloroplast inner envelope membrane .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki