FIND ARTICLE

Polyamines in chloroplasts

Polyamines include detected in the chloroplast Euglena gracilis, Helianthus tuberosus, spinach and corn. When using the HPLC method detected the presence of three major polyamines putrescine, spermidine and spermine in the membranes of spinach leaves tylakoidowych. These polyamines are covalently linked to the PSII reaction center complex and chlorophyll a / b protein constituting the major PSII antenna - LHCII.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki