FIND ARTICLE

PATHOGENESIS OF COFFIN-LOWRY SYNDROME

Coffin-Lowry syndrome (CLS, MIM#303600) is an X-linked semidominant disorder. In males disorder is characterized by severe mental retardation with distinctive phenotype of face and hands, and with abnormalities in osteoarticular system. In females the intensity of symptoms is variable. Coffin- Lowry syndrome is caused in the majority of cases by mutations in the RSK2 gene (RPS6KA3) located in Xp22.2 region. The RSK2 gene encodes for RSK2 protein that belongs to a family of serine-threonine kinases acting in the MAPK/ERK signalling pathway.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki