FIND ARTICLE

Cyclooxygenase II. Nonsteroidal antiinflammatory drugs as inhibitors of

Discovered in 1897, aspirin (acetylsalicylic acid) was the most important and most widely used anti-inflammatory drug , analgesic and przeciwgoršczkowym in the twentieth century. Aspirin and its analogues called a common nonsteroidal antiinflammatory drugs ( NSAIDs) through a common mechanism działajš based on the ability to inhibit the enzyme cyclooxygenase . Cyclooxygenase istniejš in at least two varieties: constitutive (COX -1) and inducible (COX -2). Aspirin and other NSAIDs inhibit both isoforms invol COX .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki