FIND ARTICLE

Transcriptional regulation of adipogenesis

The main role of adipocytes is to store triacylglycerol in periods of energy excess and its reserves at the time of energy shortages. These cells act also secretory synthesize many paracrine and endocrine, among others. leptin. Adipogenesis is a multistep process for converting the primordial germ cells and preadipocytes into mature adipocytes. This process is controlled by several genes, particularly PPAR and C / EBP. The polymorphism of these genes may affect the development of obesity in humans and livestock characteristics of fat.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki