FIND ARTICLE

CHROMOSOMAL MOSAICISM AS A REASON OF DEVELOPMENTAL DISORDERS IN HUMAN. PART I. MECHANISMS OF FORMATION

The chromosomal mosaicism connected with unbalanced karyotype due to numeric and structural chromosome aberrations may be a reason of the developmental disorders or by the presence of chromosome instability manifesting in some monogenic disorders in human. The mechanisms of formation the mosaicism like the postzygotic nondisjunction, anaphase lagging, postzygotic duplication, disturbances of protein function of genes responsible for repair of double-strand DNA breaks and control cell divisions, the genes controlling the separation of sisters chromatid or telomere length have been presented.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki