FIND ARTICLE

The MLPA technique and its application in the diagnosis of genetic diseases

The development of molecular biological techniques has allowed to know the root of many genetic diseases , including diseases conditioned deletions and duplications of DNA genomic fragments - CNV ( Copy Number called Variants ) , representing approximately 5.5% of the previously described changes in the genome of pathogenic . One of the methods of examination of deletions and duplications of fragments of the genome is the MLPA ( Multiplex Ligation - called dependent Probe Amplification ) , first described in 2002.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki