FIND ARTICLE

SLEIGHT OF HAND

Developing vertebrate limb is a model system frequently used to study tissue differentiation and patterning. Research methods based on sophisticated genetic and molecular embryology techni- ques allowed revising some of the longstanding hypotheses in this field of research. One of them proposed the mechanism of limb development along proximal-distal axis based on the existence of Progress Zone. Recent results propose an alternative model of limb differentiation along this axis, so called Predetermination Model.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki