FIND ARTICLE

THE INFLUENCE OF α-SYNUCLEIN ON DOPAMINERGIC SYSTEM FUNCTION

α-Synuclein (ASN) is richly abundant in the central nervous system, particulary in pre- synaptic terminals. Among many functions, ASN plays a crucial role in regulation of dopaminergic system. In physiological conditions, soluble ASN is involved in maintenance of dopamine (DA) homeostasis in the central nervous system. This protein regulates DA level and biosynthesis by inhibition of the tyrosine hydroxylase. It also influences DA storage and release from synaptic ve- sicles as well as DA uptake by its transporter (DAT).

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki