FIND ARTICLE

Regulatory role of sugars. Perception and signal transduction of sugars in plant cells

Sugars are not only the major end-products of photosynthesis , and transported in storage in various plant organs but also perform regulatory functions. Changes in the concentration of sugars in the tissues interact on many metabolic processes : photosynthesis , respiration , protein synthesis , nitrogen economy , inhibiting or adding to their intensity . Changes in the sugar content also affect the expression of a number of genes .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki