FIND ARTICLE

Estrogens and their role in the regulation of spermatogenesis

The article presents the mechanism of action of estrogen and their importance for the proper reproduction male. In the male gonad , estrogens are produced by the Leydig cells and Sertoli and through successive stages gametogenicznych cells . Estrogen receptors are expressed in the testis, efferent ductules , epididymis , and prostate .

Developmental and gonadal dysfunction caused by the malfunction of hormones influencing the development of male reproductive system

The development of male reproductive system induced and controlled by hormones produced in the testis differentiation . Androgen insensitivity caused by a mutation of the AR receptor , or the lack of activity of 5a - reductase which convert T to DHT , are the cause of developmental abnormalities and often the cause of male infertility . Similar effects causes no effects of estrogen , resulting from mutations in the cytochrome P450 aromatase gene and a team of resistance to these hormones , caused by mutation of estrogen receptors .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki