FIND ARTICLE

MOLECULAR MECHANISM OF PLANT CIRCADIAN RYTHMS

The rotation of earth around its axis leads to environmental changes in light intensity and temperature that predictably define day-night cycle. Most organisms coordinate their life cycle in anticipation of these environmental fluctuations. The measurement of time and synchronization with the environment are achieved by an internal time-keeping mechanism biological clock. The circadian clock is an endogenous mechanism that generates rhythms with an approximately 24-h period and enables plants to adapt to daily and seasonal changes in their environment.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki