FIND ARTICLE

Phosducin and its isoforms regulators of G proteins

Phosducin and its isoform fosducyny -like proteins and the recently discovered orphan protein similar to fosducyny , form a distinct group of proteins , which have a function in cytoplasmic regulators phosducin heterotrimeric G protein is highly expressed in the retinal photoreceptor cells , while a much lower concentration , it appears many other cells in certain tissues and lower eukaryotes .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki