FIND ARTICLE

Research in the area of ​​the interface of the lipid membranes of molecular dynamics simulation method

Study of the structure and dynamics of interphase membrane / water in a clean membrane dimirystynowo - phosphatidylcholine ( DMPC ) and membrane mixed DMPC - cholesterol ( Chol ) was carried out using molecular dynamics simulation . The interphase region of the polar groups of lipids and water form an extensive network of connections .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki