FIND ARTICLE

Metalloproteinases ADAM role in cell fusion and proteolysis

Proteolysis of protein on the cell surface and extracellular matrix proteolysis is a very important process that occurs in cells functioning properly. ADAM metalloproteinases are transmembrane proteins that combine features of adhesion molecules and proteinases. These proteins are involved in adhesion, fusion, release of extracellular domains of transmembrane proteins, signal transduction. ADAM proteins play an important role in processes related to: fertilization, myoblast fusion, neurogenesis, and many other processes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki