FIND ARTICLE

Estrogens and their role in the regulation of spermatogenesis

The article presents the mechanism of action of estrogen and their importance for the proper reproduction male. In the male gonad , estrogens are produced by the Leydig cells and Sertoli and through successive stages gametogenicznych cells . Estrogen receptors are expressed in the testis, efferent ductules , epididymis , and prostate .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki