FIND ARTICLE

THE ROLE OF APOPTOSIS IN RESPONSIVENESS TO ALLOGRAFT: TOLERANCE AND GRAFT REJECTION

Studies of a few last years give evidence for a role of apoptosis not only in graft rejection but also in induction of transplantation tolerance. Apoptosis – programmed cell death is an active process which refers to superflous and defective cells. For a responsiveness to allograft the most important are two mechanisms of apoptosis: AICD (activation induced cell death) which involves Fas/FasL engage- ment and PCD (passive cell death) – caused by cytokine withdrawal. Graft rejection is caused by genetic differences between a donor and a recipient.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki