FIND ARTICLE

THE REGULATION OF FEEDING BEHAVIOR IN OBESE fa/fa ZUCKER RATS AT THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM LEVEL – THE ROLE OF LEPTIN

The aim of the presented paper is the description of disturbances in the central nervous system (OUN) functions of fa/fa Zucker rats, in which the development of morbid obesity is observed as a result of a defect in leptin functioning. Zucker fa/fa rats possess a defect in a gene, which codes leptin receptor. A single exchange of adenine to cytosine in the 806th position of extracellular domain of the receptor results in coding proline instead of glutamine (Gln269Pro).

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki