FIND ARTICLE

Endothelial nitric oxide synthase Vol. I. The structure of the gene and the protein product

Endothelial nitric oxide synthase ( eNOS ) is one of three enzymes capable of producing nitric oxide ( NO) . This molecule fully key functions in the cardiovascular system . ENOS gene consists of 26 exons and the fragment of chromosome 7 is about the size of 22 kb. Gene promoter does not contain a basic sequence recognized by a complex of RNA polymerase II preinicjacyjny , tzw.TATA box .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki