FIND ARTICLE

Hormones epididymis

Sperm after leaving the nucleus are not yet fully mature. In the epididymis undergo a series of morphological changes , biochemical and functional . Their effect is to achieve the ability of sperm to the progressive movement , survival in male and female genital tract , capacitation , acrosome reaction and carrying out fertilization of the ovum . The specific environment in which the spermatozoa mature and are maintained viability , is produced by the epithelial cells lining the duct of the epididymis .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki