FIND ARTICLE

Mechanisms of chromosome condensation

Mitotic chromosome condensation and segregation are two processes that ensure proper inheritance replicated genome sequence . Although since the publication of the Walther Fleming and published in the first drawings of mitotic cells salamanders have passed more than 120 years , the current state of knowledge still does not allow for the creation of a universal model describing the formation and separation of sister chromatids .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki