FIND ARTICLE

The role of the peptides in the selective delivery of anthracyclines for cancer cells

Doxorubicin (DOX ) and other anthracyclines are commonly used in the treatment of cancer, both leukemias and solid tumors. The clinical use of these drugs is limited by side effects , especially the cardiotoxicity , myelosuppression , or damage to the kidneys . Efforts are therefore numerous studies aimed at reducing the side effects and increase the efficacy of doxorubicin and other anthracyclines . One alternative strategy is the use of drugs conveyors , such as liposomes, dendrimers , or the antibody nanoparticles .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki