FIND ARTICLE

COP9 Sygnalosome and its role in the regulation of protein stability eukaryotes

COP9 Sygnalosome ( CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 9) referred more often abbreviated as CSN ( COP9 signalosome called ) is a multiprotein complex nuclear commonly occurring Eucariotes . The results of many diverse studies have shown CSN participate in a wide range of vital processes , such as photomorhogenesis , regulation of cell cycle or cell differentiation . Increasingly complex COP9 signalosome is associated with the control of the ubiquitin mediated protein degradation .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki