FIND ARTICLE

Oligo-and monomeric E3 ubiquitin ligase RING finger domain construction and operation

This article provides basic information on proteolysis involving the ubiquitin / proteasome 26S, tightly regulated process essential for the proper functioning of cells. The focus is on discussing the proteins containing the RING finger domain and function as E3 ubiquitin ligases involved in the ubiquitination of proteins destined for degradation in the proteasome. Highlighted the RING finger domain in action oligo (SCF, Parkin, VCB, APC / C) and monomer (c-Cbl, MDM2, BRCA1, CHFR, IAP) ubiquitin ligases.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki