FIND ARTICLE

Ns-LTP PROTEINS – FUNCTIONAL POLYMORPHISM

Non-specific lipid transfer proteins (ns-LTPs) belong to a large family of plant proteins whose function in vivo remains unknown. On the basis of their structure, properties and functions two main classes of lipid transfer protein have been identified in plants, ns-LTP1 and ns-LTP2 respectively. The most interesting structural feature of the ns-LTP proteins is the presence of four amphipatic α-helices which form the internal hydrophobic cavity that can bind the lipid molecules.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki