FIND ARTICLE

INVOLVEMENT OF LEUCINE RICH REPEATS (LRR) DOMAIN CONTAINING PROTEINS IN MOLECULAR MECHANISMS OF INNATE IMMUNITY OF PLANTS AND ANIMALS

Innate immunity is the first and in most organisms sole line of defence against pathogenic microorganisms. The activity of mechanisms of innate immunity starts with recognition of pathogen- associated molecular pattern (PAMP) by proteins that contain leucine rich repeats (LRR) domain. Plant proteins ‘R’ contain TIR, NBD and LRR domains and recognize specifically fungal, bacterial or viral pathogens. After pathogen detection signal cascade is initiated that results in most cases with hypersen- sitive reaction in region of infection.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki