FIND ARTICLE

The use of small interfering RNA to inhibit gene expression in mammalian cells

The possibility of blocking the expression of selected genes raises great hopes for the treatment of incurable diseases so far , such as neurodegenerative diseases , autoimmune diseases and cancer . The RNA molecule due to its biochemical properties of a promising therapeutic tool . The discovery of RNA interference (RNAi ) started the new tests for inhibition of expression of selected genes by small interfering RNA ( siRNA) in mammalian cells. This technique uses a natural process of gene silencing the expression of double-stranded RNA -dependent .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki