FIND ARTICLE

METALLOPROTEINASE 9 (MMP-9) AS A UNIQUE MEMBER OF THE MATRIX METALLOPROTEINASE FAMILY: ROLE IN INFLUX OF NEUTROPHILS AND THEIR APOPTOSIS DURING INFLAMMATION

Matrix metalloproteinase (MMP) family consists of Zn2+-dependent endopeptidases. The enzymes degrade structural proteins of basement membranes and extracellular matrix facilitating tissue remodeling and cell mobility thus phenomena accompanying physiological and inflammatory processes as well as cancer diseases. One of the subgroups among MMPs is a subfamily of gelatinases consisting of gelatinase A (MMP-2) and gelatinase B (MMP-9).

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki