FIND ARTICLE

Receptors for hemoglobin. Part I. Structure and function

The article presents information on the recognition by cell -free hemoglobin - Hb and its complex with haptoglobin - Hb - Hp , based on the research cited in the literature in recent years. Proposed the existence of a specific receptor mediates endocytosis of Hp - Hb complex in liver parenchymal cells , by binding studies , uptake and degradation and plasma membranes isolated rat hepatocytes . It is believed that bind parenchymal cells isolated free Hb and Hp - Hb complex , but with a low melting uptake .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki