FIND ARTICLE

MOLECULAR OSCILLATORY CLOCK AND MORPHOGEN GRADIENT REGULATE THE SOMITOGENESIS IN VERTEBRATES

The segmentation of the vertebrate body is established by somitogenesis, during which somite form sequentially in a rhythmic fashion from the paraxial presomitic mesoderm. The somites are transient embryonic segments giving rise to the vertebras, the skeletal muscles and dorsal epidermis. In vertebrates, all cells of the paraxial mesoderm go successively through the three phases of differentiation and matura- tion, which are tightly regulated at the spatio-temporal level.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki