FIND ARTICLE

The effect of morphine on the immune system of vertebrates

The interest in the influence of drugs on the immune system , with special attention to opiates , according to the Increment is currently the number of addicts and patients stosujšcych morphine to relieve pain . Morphine acts differently on the immune system , hamujšc or nasilajšc response efficiency . Opiates Mogs affect the immune system indirectly bšdź Hanging with classical opioid receptors in the central nervous system , causing increased secretion of catecholamines and glucocorticoids , bšdź Mogs hanging directly with a specific opioid receptor - m3 located on leukocytes .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki