FIND ARTICLE

mTOR IN PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM

Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine-threonine protein kinase that regulates rate of several intracellular processes in response to extracellular signals, nutrients availability and energy status of the cell. mTOR regulates survival, differentiation and development of neurons including processes such as development of axon and dendritic arbor and synaptogenesis. In adult brain mTOR is crucial for synaptic plasticity as well as for learning and memory formation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki