FIND ARTICLE

PARTICIPATION OF 'NON-MUSCLE' STEM CELLS IN REGENERATION OF SKELETAL MUSCLE

Skeletal muscle tissue is characterized by ability to regenerate in response to injury resulting for example from mechanical trauma, toxin or disease. The key role in this process is played by satellite cells localized in skeletal muscle. However, both under physiological and experimental conditions different types of stem cells originating either from skeletal muscle or other tissues can be also involved in regeneration. This raises the hope for potential use of stem cells in the therapy for skeletal muscles diseases, such as muscular dystrophies or spinal muscle atrophy.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki