FIND ARTICLE

Advances in methods for isolation and propagation of human epidermal stem cells

Human skin is an organ rich in stem cells cultured in vitro form a so-called . holoklony . These cells express high levels of ? 1 - and ? 6 - integrin , p63 proteins , Delta1 , and ? - Catenin . Early keratinocytes are of much interest in research of both basic and clinical research , due to the possibility of their potential use in the treatment of trophic ulcers and burns . Although propagated from small biopsies ex vivo keratinocytes are successfully used in the clinic , our knowledge about the mechanisms regulating self-renewal and differentiation of skin stem cells is very limited.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki